CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI

+ Ðảm bảo cách âm, cách nhiệt tốt cùng độ kín khít cao
+ Khi mở cửa không làm ảnh hưởng đến không gian căn phòng
+ Phù hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam

Danh mục:
Call Now Button